Krzysztof Bąk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie (2000), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny od października 2007 r. Z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy współpracuje od czerwca 2006 r.

Specjalista z zakresu prawa ochrony konkurencji, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz postępowania administracyjnego. Autor szeregu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa konkurencji oraz ochrony konsumentów. Prowadzi również szkolenia i wykłady z polskiego i wspólnotowego prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Posiada znaczące doświadczenie w zakresie udziału w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zarówno w części dotyczącej nadużywania pozycji dominującej i porozumień ograniczających konkurencję, jak też w postępowaniach koncentracyjnych związanych z koniecznością uzyskania zgody Prezesa Urzędu na przejęcie lub połączenie przedsiębiorstw albo utworzenie wspólnego przedsiębiorcy.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

<< WRÓĆ
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram