Kariera

Szukamy odpowiedzialnych pracowników. Mamy nadzieję, że przychodząc do nas wybrałeś już swoją ścieżkę kariery zawodowej. My stwarzamy Ci dogodne warunki rozwoju, ale wiele wymagamy. Cenimy przede wszystkim kompetencje, zaangażowanie, umiejętność twórczego myślenia. Oferujemy pracę przy pełnych wyzwań projektach dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pomożemy Ci zweryfikować twoje umiejętności w praktyce. Zadbamy o to, abyś znalazł w Kancelarii komfortowe warunki do pracy. Dbamy o pakiet socjalny dla naszych pracowników.

Jako ludzie biznesu wiemy, że prawdziwy potencjał pracowników wynika nie tylko z wiedzy zdobytej podczas studiów prawniczych, ale również z doświadczenia zawodowego. U nas takie doświadczenie procentuje. Interesuje nas przebieg Twojej dotychczasowej kariery. Jeżeli brałeś udział w ciekawych projektach możesz być pewien, że z zainteresowaniem o tym posłuchamy. Doceniamy elastyczność. Twoje zaangażowanie i jakość realizacji postawionych przed Tobą zadań znajdzie odzwierciedlenie w wysokości Twojego wynagrodzenia. Inwestujemy w nasz zespół. 

Stworzyliśmy w firmie profesjonalny system rozwoju kadr. Pomoże nam to poznać Ciebie i określić poziom zaawansowania zadań, jakie przed Tobą postawimy. Wszyscy prawnicy Kancelarii są podzieleni na stałe zespoły, pracujące pod kierunkiem wspólników. Możesz dołączyć do nas na stanowisko konsultanta prawnego. Pozwoli Ci to na efektywną naukę zawodu podczas bezpośredniej współpracy z kluczowymi osobami w firmie. Podział na stałe zespoły sprzyja rozwojowi specjalizacji. Jest to dla nas bardzo ważne. Miano firmy eksperckiej zyskaliśmy pracując dla klientów nad trudnymi projektami w ramach wybranych specjalizacji. Poszukujemy prawników, którzy legitymują się ekspercką wiedzą z zakresu wybranych dziedzin prawa. Dzięki temu wciąż wymieniamy się doświadczeniami. Cenimy umiejętność pracy w grupie. Tworzymy wspólnie.

Jak wygląda proces rekrutacji? Po pierwsze weryfikujemy Twoje dokumenty. Umawiamy się na spotkanie w Kancelarii i przeprowadzamy krótki merytoryczny egzamin kwalifikacyjny. Po pomyślnym przejściu egzaminu następuje spotkanie ze wspólnikiem. Następnie poprosimy Cię o poddanie się badaniu z zakresu psychologii pracy. Ostatni etap to rozmowa z gronem wspólników, na którym zostają ustalone obowiązki pracownika w Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy. Nowi pracownicy są zatrudniani na trzymiesięczny okres próbny, na stanowisku młodszego konsultanta lub konsultanta, w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. W trakcie okresu próbnego nowi pracownicy, pozostając pod nadzorem wspólników. Poznają zasady panujące w Kancelarii i są wdrażani do pracy w zespołach prawników firmy. Jest to okres ostatecznej weryfikacji kwalifikacji i przydatności pracownika do pracy w Kancelarii. Jeżeli jesteś zainteresowany ubieganiem się o pracę, prosimy o składanie aplikacji osobiście w siedzibie firmy, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy złożyć życiorys, list motywacyjny, precyzujący zainteresowania zawodowe, dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopia dyplomu, średnia ze studiów), dokumentację potwierdzającą ukończone kursy, szkolenia oraz znajomość języków obcych.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram