Na co mogą zostać przeznaczone subwencje PFR?

Subwencje PFR mają być udzielane na preferencyjnych warunkach. Po spełnieniu warunków trzy czwarte środków jest bezzwrotna. Program jest natomiast skierowany do ponad 670 tys. polskich firm. Warto wiedzieć, że zdolność kredytowa nie wpływa na udzielenie subwencji. Spłata subwencji rozpoczyna się po 12 miesiącach od otrzymania środków.

Jak przeznaczyć środki z subwencji PFR?

Subwencje można przeznaczyć wyłącznie na zwykłe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Nie każdy wydatek zatem będzie się kwalifikował do tego, by można było go pokryć ze środków pochodzących z subwencji. Oznacza to, że środki można wydać na takie wydatki jak np.:

  • wynagrodzenia pracowników;
  • koszty zakupu towarów i materiałów;
  • koszty usług obcych;
  • bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego;
  • koszty najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej);
  • wszelkie należności o charakterze publicznoprawnym (podatki, opłaty, składki ZUS);
  • zakup urządzeń oraz innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Subwencji w żadnym wypadku nie można wykorzystać na rozliczenia z podmiotami powiązanymi z beneficjentem. Ponadto zakazuje się przeznaczania środków z subwencji na jakiekolwiek płatności do właściciela przedsiębiorstwa lub też do podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorca będzie miał wątpliwości, czy wydatek można sfinansować z subwencji, może wystąpić z zapytaniem do PFR.

Co w przypadku naruszenia zasad korzystania ze środków?

Jeśli przedsiębiorca naruszy warunki wydatkowania subwencji, Polski Fundusz Rozwoju może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli to się stanie subwencja finansowa stanie się wymagalna w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia przedsiębiorcy odpowiedniego oświadczenia. 

Więcej na temat tarczy finansowej i subwencji PFR można przeczytać w moim artykule na portalu prawnym Kruczek.pl.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram