Przemysław Spotowski

Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł Bachelor of German and Polish Law (LL.B) oraz magister legum (LL.M). Radca prawny od 2007 roku.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz procesowym. Doradca i współnegocjator przy transakcjach dotyczących obrotu akcjami i udziałami spółek, nabywaniu przedsiębiorstw oraz przy transakcjach dotyczących obrotu nieruchomościami. Koordynator i doradca przy wprowadzaniu na rynek polski inwestorów z krajów niemieckojęzycznych. Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego, przygotowywaniu i negocjowaniu umów handlowych oraz reprezentowaniu podmiotów krajowych i zagranicznych w postępowaniach sądowych i arbitrażowych jako pełnomocnik.

Posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu biegłym językiem niemieckim.

<< WRÓĆ
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram