Joanna Kołakowska

Jest adwokatem od 2011 r. Uczestniczy w międzynarodowych, interdyscyplinarnych projektach obejmujących swoim zakresem prawo cywilne, handlowe, prawo pracy, ochronę danych osobowych. Opiekuje się klientami z branży produkcyjnej oraz transportowej, w szczególności lotnictwa. Reprezentuje i zabezpiecza interesy przedsiębiorców, kadry zarządzającej oraz pracodawców - występujących w postępowaniach sądowych. Prowadzi bieżącą obsługę klientów w zakresie prawa korporacyjnego, prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności przygotowuje i opiniuje projekty umów, a także sporządza opinie i analizy prawne. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła roczne stypendium w ramach programu Socrates-Erasmus w Lizbonie. Posługuje się językiem angielskim.

<< WRÓĆ
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram