Cezary Nowakowski

Cezary Nowakowski jest partnerem-seniorem kancelarii Nowakowski i Wspólnicy. Jest jednym z wiodących specjalistów z zakresu polskiego prawa transportowego i logistycznego, a w szczególności towarowego transportu kolejowego. Ponadto doradza w zakresie strategii umów pomiędzy przedsiębiorstwami (n.p. Joint-Venture), prawa dotyczącego zasad konkurencji oraz prawa antymonopolowego.

Pracuje jako doradca w transakcjach nabywania akcji i udziałów polskich spółek przez podmioty zagraniczne, zawiązywania spółek przez podmioty zagraniczne oraz nabywania nieruchomości. Jest koordynatorem procesów restrukturyzacyjnych dużych grup holdingowych, zarówno spółek publicznych jak i prywatnych. Był współnegocjatorem transakcji prywatyzacyjnych. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, problematyce zwolnień grupowych, sporów zbiorowych i współdziałania ze związkami zawodowymi.

Cezary Nowakowski jest pełnomocnikiem procesowym w sprawach przed sądami powszechnymi, a także autorem i negocjatorem umów licencyjnych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa własności przemysłowej. Jest doradcą wierzycieli i dłużników w postępowaniach układowych i upadłościowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1989) i adwokat od 1994 r. Przynależy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. Posługuje się także językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim.

Adres e-mail: c.nowakowski@knw.pl
<< WRÓĆ
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram