Dariusz Wółkiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Studia ukończył w 2006 r. W tym samym roku zdał w Olsztynie egzamin na aplikację adwokacką. W trakcie pierwszego roku aplikacji przeniósł się do Izby Adwokatów w Płocku. Zawód adwokata wykonuje od 2010 r. Zajmuje się sprawami gospodarczymi, między innymi sporami przed sądami gospodarczymi, w szczególności reprezentuje klientów w sporach dotyczących instrumentów pochodnych oraz finansowych takich jak: transakcje opcji walutowych, transakcje CIRS, kredyty walutowe oraz polisolokaty. Posiada doświadczenie w prowadzeniu korespondencji i negocjacji z instytucjami bankowymi i finansowymi. Specjalizuje się także w materii prawa karnego i postępowania karnego, w tym postępowania o przestępstwa gospodarcze oraz karno-skarbowe. Z Kancelarią związany od października 2006 r. Posługuje się językiem angielskim

<< WRÓĆ
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram